המרכז המונטסורי לחינוך ומנהיגות בישראל

"The greatest gift we can give our children are the roots of Responsibility and the wings of Independence"                                                                     

      Maria Montessori

Acrilic Paints