top of page

לראשונה בישראל

קורס דיפלומה לגילאי 0-3
מטעם ארגון AMI הבינלאומי

מחזור א' הסתיים
בקרוב פרטים על פתיחת הקורס הבא

הקורס מציע הכשרה בינלאומית בתיאוריה ובפרקטיקה המונטסורית ע"י
הטריינרית היידי פילפארט מטעם AMI.
 הקורס בנוי מסדרת הרצאות, קבוצות דיון לקריאה, דיונים והדגמות לעבודה ישירה עם עזרים מונטסוריים. ההכשרה מציעה הזדמנות להכנת עזרים ופיתוח מקצועי.

eidi.jfif
על המרצה: היידי פילאפרט
היידי מתגוררת באמסטרדם, הולנד.
היא טריינרית מטעם ארגון AMI ובעלת ניסיון בכשרת צוותים חינוכיים והורים כבר מספר עשורים.
היא בעלת גנים דו לשוניים מונטסוריים באמסטרדם לפעוטות ומרגישה זכות והנאה גדולה לעבוד במחיצת ילדים.

תאריכי הקורס:
הקורס יועבר בארבעה חלקים:
שניים מקוונים ושניים בישראל

חלק ראשון:                                               חלק שני:
13 במרץ 2021-11 באפריל 2022             18 באוקטובר 2021 -14 בנובמבר 2021
 
חלק שלישי:                                              חלק רביעי:
14 בפברואר 2022- 13 במרץ 2022         17 באוקטובר 2022 - 13 בנובמבר 2022

 
בנוסף לתאריכים הנ"ל יש להשלים 190 שעות תצפית

הקורס כולו יתורגם לעברית
וכן הגשת עבודות בעברית

עלות הקורס:

הרשמה מוקדמת: עד ה 14.2.21  8500 אירו                   ניתן לחלק למספר תשלומים

לפרטים נוספים ניתן להתקשר: 054-3008648

bottom of page