top of page

פודקאסט: חינוך מונטסורי ציבורי בישראל

Public Montessori in Action הוא אירגון הגג המרכז את בתי הספר המונטסוריים הציבורים בארה"ב

האזינו לאליזבת' סלייד, מנהלת התכניות בארגון מראיינת את הדר פלד אודות החינוך המונטסורי הציבורי בישראל

תאריך  פירסום: 6.11.2020

מקור: Public Montessori in Action

הרצאה: גיוס תרומות לבתי ספר מונטסוריים

Lead Montessori הוא האירגון הבינלאומי למנהיגים מונטסוריים.
בנובמבר 2020 התקיים כנס בינלאומי במטרה לתמוך במנהלים ובעלויות של בתי ספר מונטסוריים בעולם. גיוס תרומות ויציבות כלכלית אינה משימה קלה באופן כללי, על אחת כמה וכמה בתקופה האחרונה, ישנה חשיבות רבה בקבלת כלים מעשיים בגיוס תרומות למוסדות מונטסוריים. בהרצאה קולחת ואינטראקטיבית תוכלו לקבל כלים ורעיונות לגיוס משאבים. תאריך  פירסום: 20.11.2020
מקור: Lead Montessori
* ההרצאה בשפה האנגלית

לייב: תפקיד המבוגר בחינוך המונטסורי

מדברים מונטסורית, הינו מייזם של לייבים בנושאים שונים הקשורים בחינוך המונטסורי, אותו הגו והוציאו אל הפועלות יוזמות "מונטוסרי ציבורי בתל אביב". בהרצאה קצרה וקולחת ניתנים הדגשים על תפקידו המיוחד וההכרחי של המבוגר בחינוך המונטסורי הן בבית והן בגן ובבית הספר. על המשולש המונטסורי והאחריות הגדולה המוטלת על כתפי המבוגרים המלווים את הילדים בדרכם אל העצמאות, אל הפיכתם לאנשים תורמים ומשמעותיים בחברה תוכלו לשמוע בהרצאה זו מפי הדר פלד.תאריך  פירסום: 25.11.2020
מקור: מדברים מונטסורית, קבוצת הפייסבוק של מונטסורי ציבורי תל אביב

bottom of page