top of page

תיכנון וליווי אדריכלי

“We need to create a natural environment for children where everything is suitable for children’s age and growth, where possible obstruct to development are provided and where the child is providing with the means to exercise the child growing facilities “
                                                                                                                                 (M. Montessori The Absorbent Mind)

אדריכלות מונטסורית

"הסביבה המוכנה"

 • סביבה היוצרת הזדמנות לילד לחקור וללמוד באופן עצמאי

 • הקשר בין הפדגוגיה לסביבת הלמידה

 • לייצר סביבה שתקל על הילד לעבודה עצמאית ללא מבוגר.

 • סביבה מתוכננת מזמינה ונגישה- בחירה, עצמאות, משמעת עצמית

הסביבה המובנית הינה מאבני היסוד של הגישה המונטסורית.

ד"ר מונטסורי טענה כי לסביבה (האנושית והפיזית כאחד) ישנה השפעה מכרעת על התפתחות הילד.

עקרונות מונטסוריים בתיכנון אדריכלי:

 • התבוננות וקשר ויזואלי – בטחון תקשורת ושיתופי פעולה

 • חופש בחירה, תנועה - אינטליגנציה מתפתחת בתנועה, עצמית

 • גמישות תכנונית של החלל - נישות, חללים משניים, כל  חלל הוא חלל למידה

 • זרימה טבעית- למידת רחוב.  ספונטניות

 • סדר- הרגשה של בית. בטחון עצמי

 • אור טבעי וחיבור לטבע- מייצר חיבור ליקום וחיבור בין אישי. חלונות, חצרות אישיות וכלליות

 • התאמה לשלב ההתפתחותי - רגשי, חברתי, קוגניטיבי, פיזי

פרויקט לדוגמה:

בית ספר מונטסורי "דרך הילד" –

הסבה של מעונות סטודנטים וכיתות המכללה להנדסת מכונאות

 

תכנון בית הספר המונטסורי נעשה מתוך חיבור אישי עמוק לרציונל הפדגוגי, ומתוך חיפוש אחר המקום בו האדריכלות יכולה לתרום לחיזוק הערכים עליהם מושתתת הגישה.

תכנון הסביבה – שיקוף של היקום

 

בית הספר השוכן בתוך הכפר הירוק תוכנן ככפר בתוך כפר במקבץ של 7 מבנים הפזורים על שטח של כ- 3 דונם. על מנת לחזק את עקרון הגישה של יצירת שיקוף של היקום, באופן מוחשי ולא רק אבסטרקטי, בית ספר כולו נבנה כיער מאכל הכולל את מגוון האלמנטים האכילים שהטבע מציע.

בשלב הראשון תוכננה הסביבה הכוללת של השטח כשבמטרה ליצור מעברים קלים ובטוחים יותר לילדי בית הספר, נעשה שיטוח טופוגרפי ובוטלו מרבית מפלסי החוץ השונים, שכללו מספר גרמי מדרגות. בשטח המיושר נוצרו 2 מפלסים המחוברים ביניהם בשביל אבני מדרך וצמחיית מאכל, כאשר האזור התחתון נועד בעבור שלושת כיתות הצעירים (א'-ג') והאזור העליון עבור שלושת כיתות הבוגרים (ד'-ו') וחטיבת הביניים.

מתוך התפיסה המונטסורית המעודדת הכלה, מגוון ושונות תוכנן המבנה כולו בהנגשה מלאה לאוכלוסיות השונות.

בתכנון המבנים הושם דגש על עידוד סקרנות ולמידה מתוך בחירה ולצורך כך בכל מבנה נפתחו חלונות ענקיים שמטרתם להכניס את החוץ אל הפנים, להחדיר כמה שיותר אור ואוויר טבעי אל חללי הכיתות, ולאפשר תקשורת ויזואלית מן החוץ לפנים וההפך.

 

תכנון הכיתות – הרגשה של בית ובטחון

 

על מנת לתת לכל ילד הרגשה של "בית" לכל דבר, כל כיתה תוכננה כך שתכלול גם חללים אישיים, גם חללים משותפים וגם חצר פרטית המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

 

הכיתות כוללות כניסה פרטית עם מבואה שבה יש אזור אישי לכל ילד, לאחסון של חפציו הפרטיים.  כמו כן בכל כיתה תוכננו שירותים ומטבח להכנת ארוחות הבוקר ולביצוע של ניסויים מדעיים.

 

ד"ר מונטסורי אמרה כי "היד היא הכלי של האינטליגנציה", מכאן נובע העיקרון המונטסורי שהאינטליגנציה מתפתחת בתנועה, ובכדי לתמוך בצורות הלמידה השונות של השיטה: הקנייה, צפייה בקבוצה אחרת, ולמידה דרך התנסות, חללי הכיתות תוכננו בצורה פתוחה, ללא מחיצות או חסימות, באופן היוצר מגוון תצורות של אזורי למידה ומאפשר לילדים גמישות, חופש בחירה, חופש תנועה ועצמאות. בנוסף, בכל חלל נבנו נישות פנימיות מחומרים טבעיים, הורכבו מדפים הכוללים את העזרים הלימודיים המיוחדים של השיטה המונטסורית, והותקן ארון אחסון ענק המשתרע על קיר שלם ומשלב בתוכו גם לוח ומסך למקרן, התומך בצרכי הצוות החינוכי ובהכנת הסביבה והצרכים שלהם.

בתיכנון בית הספר כולו נלקחו בחשבון צרכי המורים והתלמידים כאחד, תוך מתן דגש ותשומת לב במיוחד לצרכים השונים הנובעים ממאפייני שלבי ההתפתחות השונים של התלמידים בגילאים השונים.

דרך הילד בית ספר מונטסורי

צילום: מאור שיראזי

בית ספר מוטסורי
bottom of page