top of page

דיון בנושא החינוך המונטסורי בוועדת החינוך 

שינוי זה דבר שלוקח זמן, מאמצים והמון רצון טוב של הרבה אנשים

שינוי דורש הרבה אומץ. מונטסורי לימדה אותנו על ה"סופרנאטורה", כל ההמצאות והפיתוחים של בני האדם שבזכותם לא רק ששרדנו, אלא הצלחנו להגיע להישגים מדהימים כבני אדם

הרבה אנשים אמיצים עבדו קשה כדי להביא את הבשורה המונטסורית לישראל

גאים ושמחים על שאנו מביאים את ההכשרות הבינלאומיות, מלווים מוסדות חינוך וצועדים יחד בדרך

.המונטסורית למען העתיד

 

ביום שני 17 בינואר 2022 בדיון ראשון על עתיד החינוך המונטסורי בישראל, הצגנו את האתגרים העומדים בפנינו ובהחלט זכינו לאוזן קשבת מיו"ר הוועדה ח"כ שרן השכל 

...הנה טעימה קטנה ממה שהיה

bottom of page