top of page

ליווי צוותים חינוכיים

"ההתפתחות של הילד עוקבת אחר מסלול של שלבים מוצלחים בעצמאות, והידע שלנו בשלבים אלו חייב להדריך אותנו בהתנהגות שלנו כלפי הילד. עלינו לעזור לילד לפעול, לרצות ולחשוב בעצמו. זוהי האומנות של לשרת את הרוח שיכולה לבוא לידי מימוש עד לכדי שלמות, כאשר עובדים עם ילדים" 

מריה מונטסורי, המוח הסופג, עמ' 257 

כשרוצים להטמיע שינוי, גישה חינוכית חדשה, יש צורך לתת מענה הוליסטי: פתרונות לחלל, לילדים, להורים ולאנשי החינוך. 

אנחנו מלווים את הצוותים החינוכיים למן הרגע הראשון. מנהלי ומנהלות בתי ספר, מורים ומורות, גננות, תומכי הוראה וכל העוסקים במלאכה על מנת לעבור תהליך מייטבי למען הילדים.

אנו מספקים מענה ותמיכה בהכנת תוכניות הלימודים, הגשה לוועדות ייחודיות, התאמת תכנית הלימודים המונטסורית לדרישות משרד החינוך ועוד.
אנו משלבים את ההדרכות בקורסים מטעם AMI, סדנאות והדרכות במרכז מילה, השתלמויות דרך הפסגות וכן קורסים המוכרים במערכת גפ"ן. 

bottom of page